یک دانشجو

نوشته های علمی ، فرهنگی ، ادبی و هنری

یک دانشجو

نوشته های علمی ، فرهنگی ، ادبی و هنری

بــر کسـی گـر نظــر خداوند جهان باشد لبیک یا حسین لبیک غیر ممکن که او عاجز و ناتوان باشد

امروز سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۳:۴۰ ق.ظ می باشد

دانشجو: آزادی بیان و ابراز عقیده حق طبیعی هر انسان است

شما به تازگی وارد این صفحه شده اید
کاربر میهمان ؛ به سایت خوش آمدید

پیام روز: علوم انسانی از زیست و سلامت جسم و روان انسان حرف می زند.

یک دانشجو

نون والقلم و ما یسطرون
نون سوگند به قلم و آنچه می نویسند
هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّی
این از بخشش پروردگار من است
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است

ای شاه خائن

جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸ ب.ظ

ﺍﯼ ﺷﺎﻩ ﺧﺎﺋﻦ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﯽ:

 ﺑﻨﺰﯾﻦ ۱۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ
۶ ﺭﯾﺎﻝ ﻣﯽ فروختی؟

ﮔﻮﺷﺖ ۳۰۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ
۷ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺧﺘﯽ؟

ﺳﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ ۸۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ می فروختی؟

ﺍﯼ ﺩﺯﺩ؟

ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﯽ ﭘﺴﺘﻪ ۶۰۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺭﻭ ۸ ﺗﻮﻣﺎﻥ
 ﻭ ﻧﺎﻥ ﺳﻨﮕﮏ ۱۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎنی  ﺭﻭ ۳ ﺭﯾﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﯼ؟

 ﺁﺧﺮ ﺗﻮ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺩﺍﺷﺘﯽ

ﺍﯼ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭ؟
 ﺍﯼ ﺩﯾﻮ؟
 
ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﺩﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﯾﺰﺍ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﮔﺮﺩﺵ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺸود؟!!

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺍﺭﺗﺶ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ … ؟؟

ﺍﯼ ﺧﺎﺋﻦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﭼﺮﺍ ﺩﻻﺭ ۴۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺭﺍ ۷ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺧﺘﯽ؟!

ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻬﯿﻢ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ !! ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺣﻘﺸﻮﻥ ﺭﻭ
ﺍﺯﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ حق دار رسید…
به چه حقی به دانش آموزان تغذیه ی خوب (شیر پسته موز سیب ...) میدادی تا رشد مناسب داشته باشند قد بکشند وجلوی توی خائن قدعلم کنند!!!
در سرزمینی که نام قبرستانهایشان بهشت است!!
 
معلوم است که مردمانشان درچه جهنمی زندگی میکنند...کپی کن  کپی کن تا همه اون شاه خائن رو بشناسن
ﻭﻃﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻧﺎﻥ
ﻭﻃﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﻭﻃﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺏ ﺭﺍ ﭼﺎﻕ ﮐﺮﺩﻥ
ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﻍ ﮐﺮﺩﻥ

ﻭﻃﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﻐﺎﻥ
ﻭﻃﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻔﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺻﻒ ﻧﻮﻥ ﻭ ﺻﻒ ﺷﻴﺮ
ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﺶ ﺩﺭﮔﻴﺮ، ﺩﺭﮔﻴﺮ

ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻔﺖ
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﻓﺖ

ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪﯼ
ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻭ ﺑﺒﻨﺪﯼ

ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ، ﻋﻼﻑ، ﺑﻴﮑﺎﺭ
ﮐﻤﯽ ﭼﺎﻳﯽ، ﮐﻤﯽ ﻗﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺳﻴﮕﺎﺭ

ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﺏ، ﻣﻌﺘﺎﺩ
ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﺭ، ﺍﯼ ﺩﺍﺩ ﺑﻴﺪﺍﺩ

ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻤﻮﻡ ﺳﻬﻢ ﻣﻠﺖ
ﻳﻪ ﺗﻴﮑﻪ ﻧﻮن وباقی خجالت

ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ، ﺯﻳﺮﻣﻴﺰﯼ
ﺍﮔﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﯼ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺰﻳﺰﯼ !

ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﮑﻮﺭ
ﻓﺪﺍﯼ ﻣﺪﺭﮎ ﺍﺯ ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﺗﺎ ﮔﻮﺭ

ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻳﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ
ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﻭ ﮐﺮﺩ ﺁﺑﺎﺩ!

ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ که محصولاﺕ ﭼﻴﻨﯽ
ﻭﻃﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻳﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺵ ﻧﺒﻴﻨﯽ!!!

 

 

این وبلاگ را دنبال کنید

       کاربر گرامی اگر تمام یا قسمتی از این مطلب را مغایر با قانون می دانید لطفا از طریق تماس با ما به مدیریت گزارش نمایید

نظرات (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

مطالب دارای حق تاليف و کپی برداری ممنوع است

دوست گرامی هر چه دل تنگت می خواهد بگو

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

تمامي حقوق وب برای يک دانشجو محفوظ است

هرگونه کپی برداری از مطالب ممنوع است